Welkom

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen.

PK-Online Overzicht

Aangepaste Planning 2022-2023

bericht PK Wedstrijdleider

Belangrijk om te weten.

Alle resultaten gewestelijke PK wedstrijden zijn te zien op:

knbb-livescore.nl/match-calenders kies gewest WN.

Gelieve ALTIJD goede nota te nemen van: BiljartPoint is altijd leidend als het om de juiste weergave van wedstrijden gaat.

Er mag door een team maximaal 6 dubbelpartijen worden gespeeld. 3 in de eerste helft en 3 in de tweede helft.

Echter in de tweede helft mogen er in de laatste 3 rondes geen dubbelpartijen meer worden gespeeld.

Eveneens mogen er in de laatste 3 rondes geen wedstrijden meer worden verplaatst !

Mailadres Coördinator arbiters:

ln.dnallohneddimtcirtsidbbnknull@egartibra

Voor arbiters aangelegenheden een vriendelijk verzoek hiervan gebruik te maken.

Nieuwsbrief KVC

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  • In het kader van de AVG is er een zgn. Privacy Protocol, waarin staat beschreven welke gegevens het district heeft opgeslagen van elke speler die is aangesloten bij ons district. Tevens staat beschreven wat het district met deze gegevens doet.
  • De  AVG verklaring is hier te lezen.

Website
Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de reclame te klikken wordt u door gelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.

Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen