W E L K O M

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen. 

Algemeen Nieuws 

Aan alle verenigingen,

In deze bijzondere tijd en omstandigheden begrijpen wij als geen ander dat de prioriteit misschien niet bij het biljarten ligt, echter wij zullen toch een aanvang moeten maken met de opstart van een nieuw seizoen.

In het huidige stappenplan van de overheid zullen Horecagelegenheden en kantines vanaf 1 september weer open mogen, waarbij dus in principe ook de competitie en Pk’s weer een aanvang zouden kunnen nemen.

Om niet te laat en met allerlei kunstgrepen dan nog een programma in elkaar te moeten zetten hebben wij als district gemeend om de wedstrijdleiders Competitie en P.K. te informeren om de opstart per 1 september mogelijk te maken.

Dat mogelijk door een nieuwe piekvorming van het COVID-19 virus maatregelen toch weer als gevolg zullen hebben dat een start per 1 september niet mogelijk wordt nemen wij voor lief en zullen dan op dat moment onze competities moeten gaan bijstellen.

Belangrijkste in deze is echter dat de gezondheid en veiligheid van spelers en anderen voorop staat.

Wij vragen u om het volgende:

  1. Vóór eind mei ontvangt u van de wedstrijdleider Competitie een bericht over het inschrijven van teams voor het seizoen 2020-2021. Vóór 1 juni dient deze opgave bij de wedstrijdleider te zijn opgegeven.
  2. Tevens zal binnenkort van de wedstrijdleider Pk’s een verzoek binnen komen voor het organiseren van de district finales met daarbij de data waarop deze plaatsvinden.
  3. Op de site van het district zal tevens het hele programma Pk’s in de diverse spelsoorten worden gepubliceerd. Hierbij zal ook het goedgekeurde aanvullend reglement voor het district gepubliceerd worden.
  4. Wij verzoeken de secretarissen om hun ledenbestand op korte termijn bij te werken
  5. En als laatste maar zeker niet de onbelangrijkste … wilt u informeren of uw lokaliteit/thuisbasis vanaf 1 september biljartwedstrijden kan en wil faciliteren.

Gelet op de huidige maatregelen is het nog niet mogelijk gebleken om een Algemene Ledenvergadering te houden. De intentie van het bestuur is om deze vooralsnog te plannen tussen de eerste en tweede helft van de competitie. U ontvangt hier te zijner tijd nog een uitnodiging voor.

Blijf gezond en hopelijk zien wij elkaar weer snel rond de biljarttafel,

 

Namens het bestuur,

Aad Flippo

Voorzitter District Midden Holland

 

Competitie Nieuws

Nieuwsbrief K.V.C. mei 2020

Interpretatie routekaart/maatregelen persconferentie 6 mei

Nog geen antwoorden - maar de belangrijkste vragen die in onze achterban leven zijn vandaag voorgelegd aan NOC*NSF

Het concept protocol biljarten kunt u HIER lezen.

PK-Online Overzicht voor de leden

Met ingang van het nieuwe seizoen maakt ons District weer gebruik van Specialsoftware van Hans Eekels. Een klik op het icoontje voert je direct naar de overzicht pagina van ons District. Hier zijn dus straks weer alle voorwedstrijden en finales te volgen. 

 
Organisatieschema teamfinales>>>Klik hier
 
GEWESTELIJKE TEAMFINALES>>> Klik hier
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  privacy statement

Lees hier de AVG verklaring welke voor ons District is afgegeven. 

Website

Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de website's op de reclame te klikken wordt u doorgelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.

Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.

Alle nieuwsbrieven KNBB-Carambole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

test