W E L K O M

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen. 

Competitie Nieuw

Deelname Gewestelijke vervolgwedstrijden.

Dit jaar zijn voor de gewestelijke afvaardiging in de C 2 / C 3 drie plaatsen beschikbaar. In de overige klassen blijft dat 2.
Of een team wel of niet aan de gewestelijke vervolgwedstrijden wenst deel te nemen kan worden aangegeven op bijgaand link boven dit artikel. De teamleider wordt verzocht dat formulier bijtijds in te vullen, zodat tijdig de juiste teams kunnen worden door gekopieerd naar het Gewest. Is voor de wedstrijdleiding een prettig idee als dat vooraf al bekend is.

PK - District 

Zoals bekend worden P.K. voorwedstrijden en finales binnen ons district momenteel gespeeld met intervallen. Dit is dit jaar voor het eerst en is een proef.

Omdat de meningen hierover sterk zijn veranderd ten opzichte van een eerder gehouden enquête in 2016, heeft het bestuur besloten om binnen ons district te peilen wat de deelnemers er op dit moment van vinden. 

Met name de vraag of er nog voldoende draagvlak is om met intervallen te spelen. Indien dat niet meer zo blijkt te zijn, zal dat het volgende seizoen worden gewijzigd, lees - op District niveau. Op gewestelijk - of nationaal niveau blijft er wel met intervallen gespeeld worden. 

Ieder individueel lid wordt verzocht de voorkeur aan te geven voor het spelen met of zonder intervallen. 

PK met/zonder Interval

 

 
Organisatieschema teamfinales>>>Klik hier
 
GEWESTELIJKE TEAMFINALES>>> Klik hier
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  privacy statement

Lees hier de AVG verklaring welke voor ons District is afgegeven. 

Website

Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de website's op de reclame te klikken wordt u doorgelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.

Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.

Alle nieuwsbrieven KNBB-Carambole