W E L K O M

Brief aan de leden van het district 

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen. 

Competitie

Start competitie uitgesteld. Lees de toelichting: Lees hier verder.

Gewestelijke ronden

Alle reacties van de districten op het voorstel van de KVC om de kwalificatie ronde te laten vervallen zijn positief beantwoord. De gewestelijke finale wordt voor alle klassen het weekend van 29 / 30 mei verspeeld.

De organiserende districten zijn dezelfde als in het schema van vorig seizoen, dus voor ons district staat de Gewestelijke teamfinale van de C 4 op stapel welke - onder voorbehoud - bij BJB de Hoog zal worden verspeeld. 

P.K. Lees deze toelichting >> 

Nieuwsbrief - KVC

Gratis bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor districten en korting voor de verenigingen
Alle aangesloten biljartverenigingen kunnen voor slechts €35,- per jaar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. En voor de districten heeft de KNBB het al afgedekt! Graag verzoek dit op uw website kenbaar te maken zodat zoveel als mogelijk verenigingen hiervan op de hoogte te zijn.

Zie https://www.knbb.nl/nieuws/bestuurdersaansprakelijkheid-voor-verenigingen-voor-slechts-%E2%82%AC35-jaar

WRLC_2018-2019_definitief       Reglement Heffingen Maatregelen 01-08-2018

Aantal af te vaardigen teams>>> Nog niet bekend 
 
Organisatieschema teamfinales>>> Nog niet bekend 
 
GEWESTELIJKE TEAMFINALES>>> Nog niet bekend 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  privacy statement

Lees hier de AVG verklaring welke voor ons District is afgegeven. 

Website

Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de website's op de reclame te klikken wordt u door gelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.

Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.

Alle nieuwsbrieven KNBB-Carambole

Voorkeur aantal wedstrijden>>>Klik hier 

 

 

 

Wijziging Statutaire naam

Concept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail