W E L K O M

Het districtsbestuur en de webbeheerder doen hun uiterste best de belangstellenden op de hoogte te houden van het verloop van wedstrijden en evenementen binnen ons district. Daarnaast is de website een communicatiemiddel om de onderlinge band te versterken en de betrokkenheid te vergroten. Wederzijds respect staat bij ons hoog in het vaandel en u kunt ons verrijken met positieve opmerkingen om de beleving van de biljartsport te bevorderen. 

Bericht van overlijden

In memoriam

Krijn Krijgsman is helaas op 24 januari jl. overleden.

Onze vriend en collega biljarter van bv ONA.

Krijn heeft zich jarenlang ingezet voor de biljartsport, zowel als biljarter als bij de vereniging.

Hij heeft vele successen geboekt en meesterlijke partijen gespeeld, heeft altijd met veel passie en plezier ons spelletje gespeeld.

Als vereniging zijn we dankbaar voor het werk wat hij verricht heeft.

De crematieplechtigheid  van Krijn  zal plaatsvinden op zaterdag 1 februari om 10.30 uur in Uitvaartcentrum Schollevaar

Burgemeester Schalijlaan 2
2908 LS Capelle a/d IJssel 

Na afloop van de plechtigheid is er tevens gelegenheid tot condoleren 

Wij zullen de herinneringen aan Krijn koesteren, en wensen de families en biljartvrienden en allen die hem lief hadden veel sterkte bij het verwerken van hun verlies.

 

Algemeen Nieuws

Concordia Gouda bestaat 150 jaar en ontvangt Koninklijke Erepenning namens koning Willem-Alexander.

Lees hier verder.

Contributieaanpassing 

 

In de ALV van november 2019 is onder andere de begroting 2020 aan de orde geweest. Deze begroting sloot met een tekort van +/‐ € 35.000. Het bestuur heeft in de ALV het voorstel gedaan de contributie voor de dag‐ en avondcompetitiespelers te verhogen met € 2 naar resp. € 15 en € 30. Dit voorstel is met meerderheid van stemmen aangenomen. De nieuwe contributie gaat in op 1 augustus 2020. 

Competitie Nieuws

Gewestelijke vervolgwedstrijden.

Dit jaar zijn voor afvaardiging in de C 2 en C 3 drie plaatsen beschikbaar. In de overige klassen blijft dat 2.
Of een team wel of niet aan de gewestelijke vervolgwedstrijden wenst deel te nemen kan worden aangegeven op bijgaand link boven dit artikel. De teamleider wordt verzocht dat formulier bijtijds in te vullen, zodat tijdig de juiste teams kunnen worden door gekopieerd naar het Gewest. 

PK - Driebanden            Aankondiging >>> Lees HIER verder

Zoals bekend worden P.K. voorwedstrijden en finales binnen ons district momenteel gespeeld met intervallen. Dit is dit jaar voor het eerst en is een proef.

Omdat de meningen hierover sterk zijn veranderd ten opzichte van een eerder gehouden enquête in 2016, heeft het bestuur besloten om binnen ons district te peilen wat de deelnemers er op dit moment van vinden. 

Met name de vraag of er nog voldoende draagvlak is om met intervallen te spelen. Indien dat niet meer zo blijkt te zijn, zal dat het volgende seizoen worden gewijzigd, lees - op District niveau. Op gewestelijk - of nationaal niveau blijft er wel met intervallen gespeeld worden. 

Ieder individueel lid wordt verzocht de voorkeur aan te geven voor het spelen met of zonder intervallen. 

PK met/zonder Interval

 
Organisatieschema teamfinales>>>Klik hier
 
GEWESTELIJKE TEAMFINALES>>> Klik hier
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming  privacy statement

Lees hier de AVG verklaring welke voor ons District is afgegeven. 

Website

Heeft u kopij die mogelijk interessant is voor de website neem dan contact op met de secretaris.

Adverteren

U kunt uw locatie of andere biljart-gerelateerde zaken adverteren op de website van ons District. Deze advertentie wordt ook geplaatst op de site van biljartpoint. Door op de website's op de reclame te klikken wordt u doorgelinkt naar de website van de betreffende adverteerder.

Bent u geïnteresseerd om te adverteren, en/of wilt u specifieke informatie over de tarieven, dan kunt u zich wenden tot onze webbeheerder.

Alle nieuwsbrieven KNBB-Carambole