Knipsel puntenschema

Hoe werkt het?

Voer de berekening uit die hierboven is aangegeven. Het cijfer voor de komma is dan het aantal behaalde partijpunten.

Voorbeeld: het aantal te halen caramboles is 25.

Gewonnen

Als de speler de partij heeft gewonnen, en dus 25 caramboles hebt gemaakt, krijgt de speler 10 punten:

  • Noteer 10 punten achter de naam op het wedstrijdformulier in de kolom "partijpunten".

Verloren

Als de speler de partij heeft verloren en maar 11 caramboles hebt gemaakt, is de uitkomst van de berekening 4,4. De speler heeft dan 4 partijpunten gehaald:

  • Noteer 4 punten achter de naam op het wedstrijdformulier in de kolom "partijpunten".
  • De speler krijgt dus pas 5 punten wanneer de speler, in dit geval, 13 caramboles heeft gemaakt.
  • Heeft de speler maar 2 caramboles gemaakt, noteer dan "nul" punten op het wedstrijdformulier in de kolom "partijpunten".

Bonuspunten

Bij een winstpartij krijgt de winnaar 2 extra bonuspunten erbij. Bij een remisepartij of een verliespartij krijgt de speler geen extra punten. Een speler kan dus maximaal 12 punten halen.

Dat betekent dat een team van 3 spelers maximaal 36 punten kan halen, en dat een team van 4 spelers maximaal 48 punten kan halen.