ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE

Ons District kent behalve leden en donateurs ook ere-leden en leden van verdienste.

Lid van verdienste of ere-lid zijn zij, die vanwege bijzondere verdiensten jegens het District door het bestuur in een algemene vergadering als zodanig zijn benoemd.  Het verschil tussen erelid en lid van verdienste is dat ereleden geen geldelijke verplichtingen meer hebben. Zij zijn dus contributievrij, maar hebben net als lid van verdienste wel alle rechten van de leden.

District Midden Holland heeft de volgende ere-leden en leden van verdienste:

Erelid

Bart de Hertog

 

Lid van Verdienste:   

Cees Korving

Lisan van Os

Ron IJsselstijn