Onlangs heeft Maartje de Jong te kennen gegeven de Damesfinale niet meer te zullen organiseren en ook met het team van H.B.G van verdere deelname aan de District Damesfinale af te zien. 

Inhoudelijk wil ik hier niet op ingaan, maar dat het haar aan motivatie ontbreekt om dit weer te organiseren kan volledig worden toegeschreven aan de incidenten bij de laatste editie. 

Inmiddels hebben ook het team van de Amstelbron en 't Centrum te kennen gegeven niet mee te doen, dus wordt deze Finale niet gespeeld. 

Op de komende bestuursvergadering zullen we bespreken hoe verder te handelen. 

Wedstrijdleiding competitie

Bas Blok